De Zwarte Raaf Bonaire

De Zwarte Raaf Bonaire
C.A.C. Bonaire B.V.

Kaya Saturnus 7
Belnem, Bonaire
Caribisch Nederland
CRIB # 303054189
K.v.K. 5219
Tel. 00599 786-9803
Fax 00599 717-3610
E-mail: cac@dezwarteraaf.com


De Zwarte Raaf Bonaire

Eerlijk duurt het langst • Procurement
 • Renovatie
 • Techniek
 • Onderhoud
 • Demolition
 • Distributie
 • Maintenance
 • Inkoop en verkoop
 • Sloopwerk
 • Assistentie
 • Logistiek
 • Remodeling
Met ingang van 01-07-2019 stopt onze 24/7 service

Storingsdienst doordeweeks: 00599 786 9803
(van 0:700 t/m 16:00 uur, pauze 12:00 – 13:00 uur)


Werkdagen maandag t/m vrijdag Uurtarief p/p Voorrijkosten
07:00 – 16:00 uur
Pauze 12:00 – 13:00 uur
100% tarief 20.00
16:00 – 20:00 uur 150% tarief 37.23
20:00 – 08:00 uur 200% tarief 37.23
Weekend, zon- en feestdagen 200% tarief 37.23
Bij benadering 60.00Alle tarieven zijn exclusief, ABB, materiaal en special equipment/heavy equipment.
Alle tarieven zijn in US$ en worden afgerond op hele uren.
Kantoortijden 07.30 - 11.00 uur. ALLEEN OP AFSPRAAK!


COVID-19 Gevaccineerd en geboosterd

Algemene voorwaarden:

 • Steller is niet aansprakelijk voor vermissingen rond of uit het project, schade van welke aard dan ook.
 • Steller is niet aansprakelijk voor leveringen van: eigenaar/ opdrachtgever (directieleveringen).
 • Mochten er zich onvoorziene omstandigheden voor doen, treedt steller in contact met de eigenaar/opdrachtgever.
 • Alleen steller instrueert medewerkers. C.A.C. Bonaire B.V.
 • Medewerkers C.A.C. Bonaire B.V. correct benaderen en behandelen.
 • Steller draagt zorg voor zijn eigen vervuiling.
 • Sloopmateriaal vervalt aan Steller, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Oplevering in overleg met Eigenaar/ opdracht gever.
 • Eigenaar/opdracht gever is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Bij uit blijven van vergunningen en of ontheffingen, één kalender maand na ondertekening van dit contract vervalt deze, en word er 25% van de totale aanneemsom plus ABB door steller in rekening gebracht bij eigenaar/ opdrachtgever.
 • Bij contract breuk door eigenaar/opdracht gever van dit contract wordt er ten minsten 60% van de totale aanneem som plus ABB in rekening gebracht bij eigenaar/opdracht gever.
 • Bij meer werken rekenen wij met het uurtarief van $40.00 per persoon exclusief ABB en materiaal.
 • Kosten water en Electra zijn voor rekening eigenaar/opdrachtgever.
 • Transactie kosten van bank naar bank zijn voor rekening eigenaar/opdrachtgever.
 • Betaling beslist binnen vijf dagen na factuurdatum, contant tijdens kantoor uren, of per bankoverschrijving.
 • Alle goederen blijven eigendom van steller totdat deze geheel door afnemer/opdrachtgever zijn betaald.
 • Ingeval van non-betaling en of niet tijdige betaling zijn de incasso en/of eventuele gerechtelijke kosten voor rekening van de afnemer/opdrachtgever.
 • In geval van non-betaling zal 20% rente per aangevangen kalender maand in rekening worden gebracht over het totaal bedrag van dit contract.
 • Boven staande prijs is gebaseerd op huidige prijs van grondstoffen en de huidige koers van de Dollar/Euro wij behouden ons het recht voor bij wijziging hier van de prijzen dienoveréénkomstig aan te Passen.
 • Op zondagen en feestdagen wordt er door C.A.C.Bonaire B.V. geen arbeid verricht.
 • Toepasselijk recht: Deze overeenkomst wordt beheerst door de BES wet en regelgeving. Alle geschillen inzake deze overeenkomst of gerelateerde overeenkomsten worden met uitsluiting van enig ander gerecht beslist door het Gerecht in Eerste Aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zittingsplaats Bonaire”.
 • 60% van het totale bedrag voor aanvang uitvoering.
 • 40% van het totale bedrag bij oplevering.
 • Offerte is tevens werk opdracht.
 • Offerte geldig tot één kalender maand na dagtekening.